Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych jest organizatorem Krajowych Konferencji Biegłych Sądowych oraz Regionalnego Kongresu Nauk Sądowych. Stowarzyszenie prowadzi Studium Biegłych Sądowych.

Archiwum

Opinia sądowa to coś więcej niż praca magisterska. Rzeczpospolita 2 września 2013r. prawo.rp.pl
Opinia
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
do projektu założeń ustawy o biegłych sądowych.

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości Założenia projektu ustawy o biegłych sądowych
Uchwały
Jedenastej (XI) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
25-26 kwietnia 2013r. w Częstochowie
przesłąne 21 maja 2013r. do Sejmu, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Generalnej.


GALERIA zdjęć - Jedenasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

Dyplom Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Dyplom Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych

Jedenasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych 25-26 kwietnia 2013r.
pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

•Pismo Urzędu Miasta Częstochowy
Cel konferencji:
Wypracowanie stanowiska w przedmiocie projektu założeń ustawy o biegłych sądowych oraz propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych w celu ich wykorzystania w dalszych pracach nad projektem ustawy.
•Program konferencji
•Zgłoszenie udziału
•Wzór zaświadczenia o udziale

Propozycje do programu Jedenastej Konferencji przyjmowane są na adres
biegli@sadowibiegli.pl

Publikacje

Publikacja z Jedenastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych - 2013r.
(Publikacja dostępna na Dwunastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych)

Publikacja z Dziesiątej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych - 2012r. << KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Publikacja z Dziesiątej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Publikacja bezpłatna dla uczestników Jedenastej Konferencji

Dla osób zainteresowanych
Jasną Górą

GALERIA zdjęć - Pietnasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych


Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z pracownicami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na XV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na XV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na XV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz dr n. med. Ryszard Szozda Przewodniczący Oddziału Śląskiego Towarzystwa Medycyny Pracy na XV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Romuald Tomczyk Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych na XV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

od lewej: Kazimierz Sobka – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny; prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent – Kierownik Katedry I Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr Dariusz Wilk – Uniwersytet Jagielloński

od lewej: prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent – Kierownik Katedry I Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr Małgorzata Hrehorowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Dariusz Wilk – Uniwersytet Jagielloński

Bogdan Jara – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Komisja Uchwał i Wniosków od lewej: Krzysztof Jankowski – członek - Sąd Okręgowy w Warszawie; Bogdan Jara – przewodniczący- Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu; Krzysztof Niczyporuk – sekretarz- Sąd Okręgowy w Warszawie

Agata Kokot – Szreter – laureatka konkursu 2014r.; dr n. med. Jacek Kocot – Śląska Izba Lekarska – Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego

Publikacja z Czternastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

 

Dla osób zainteresowanych Jasną Górą

Mszę odprawia Arcybiskup Stanisław Nowak

Laureaci konkursu 2016
na najlepszą pracę magisterską
dotyczącą funkcjonowania biegłych sądowych:
Radosław Parzych – „Rola i znaczenie biegłego
w świetle nowych przepisów postępowania karnego.”
Uniwersytet Warszawski.
Kalina Niedzielska – „Charakter prawny opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego w sprawach o rozwód.”
Uniwersytet Warszawski.
Nagrody wręczają:
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Mirosław Soborak
oraz Romuald Tomczyk prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych.
Przekazanie Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Panu Mirosławowi Soborakowi nagrodzonych przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych i opublikowanych rozpraw doktorskich dedykowanych Wiceprezydentowi przez ich autorów: dr Małgorzata Hrehorowicz "Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa." dr Dariusz Wilk "Fałszerstwa dzieł sztuki." Obok Wiceprezydenta dr n. med. Ryszard Szozda.GALERIA zdjęć - Czternasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych Publikacja z Trzynastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych - 2015r.
(Publikacja dostępna na Czternastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych)

Osoby zainteresowane Jasną Górą

GALERIA zdjęć - Trzynasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

Dla osób zainteresowanych Jasną Górą

Dwunasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych
więcej zdjęć


Od lewej za stołem prezydialnym; dr n. med. Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszyk, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak. Za mównicą Romuald Tomczyk- Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

dr Ryszard Stefaniak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Dr Aleksander Kapustka- biegły sądowy od 50 lat

Marta Bany oraz Agata Szreter- laureatki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych 2014

Marta Bany oraz Agata Szreter- laureatki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych 2014.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjasczyk

Uchwały Dwunastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
24-25 kwietnia 2014r.

Protokół Komisji Konkursowej
na najlepsze prace magisterskie
i doktorskie

Pismo Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Pisma Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

PROGRAM Dwunastej (XII) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych 24-25 kwietnia 2014r.

Pismo Marszałek Sejmu RP


Pismo Wiceministra Sprawiedliwości
Dla osób zainteresowanych Msza Święta na Jasnej Górze!

Prace zgłoszone na konkurs najlepszych prac magisterskich i doktorskich w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych:

1. Praca magisterska Pani Agaty Szreter
"Procedura wyboru biegłego sądowego i konsekwencje wydania błędnej opinii."

napisana pod kierunkiem
dra Zbigniewa Szczurka
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Ciszewski

2. Praca magisterska Pani Marty Bany
"Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód komunikacyjnych na mieniu."
napisana pod kierunkiem
prof. ndzw. dra hab. Krzysztofa Knoppka
na Wydziale Prawa i Administracji
Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Recenzent: dr Anna Konert

Uwaga: Prace konkursowe są wymienione wg kolejności zgłoszeń
Pismo Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Pismo Prezydenta Miasta Częstochowy
Wręczenie nagrody przez Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Romualda Tomczyka Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, 25 kwietnia 2013r.

Zgłoszenia do konkursu najlepszych prac magisterskich i doktorskich w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych
1. Zgłoszenie pracy doktorskiej:
Tytuł:
"Opinia biegłego sądowego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa."
Autor: dr Małgorzata Hrehorowicz
Zgłaszający: Prof. dr hab. Hubert Kołecki Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs
Hipoteza badawcza:
"...Merytoryczna sądowa ocena dowodu z opinii biegłego gospodarczego, z powodu braku po stronie sędziego kwalifikacji niezbędnych do zrozumienia i kontroli specjalistycznych wywodów biegłego, jest iluzoryczna." (Małgorzata Hrehorowicz "Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa".)
< < czytaj więcej

Statystyka z rozprawy doktorskiej Małgorzaty Hrehorowicz "Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa" (bez komentarzy).
< < czytaj więcej

Protokół komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską i doktorską 2013r. dotyczącą funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości.Wręczenie nagrody przez Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Romualda Tomczyka Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, 25 kwietnia 2013r.

Regulamin przyznawania nagród pieniężnych dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich.

Przeczytaj regulamin>>STUDIUM BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Program studium i zaświadczenie
Karta zgłoszenia

N O W O Ś Ć ! Wycena wartości przedsiębiorstw - studia podyplomowe

Więcej informacji >>

Księgowy licencjonowany

Więcej informacji >>
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
Z G Ł O S Z E N I E

Dyplomowany Kadrowiec

Więcej informacji >>
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
Z G Ł O S Z E N I E

STUDIUM PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Więcej informacji >>
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
Z G Ł O S Z E N I E

STUDIUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Więcej informacji >>
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
Z G Ł O S Z E N I E

Aktualności

XVI Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych
26-27 kwietnia 2018r.

XV Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych w Telewizji TVP Katowice
27 kwietnia 2017r.


XV Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych w Telewizji ORION
28 kwietnia 2017r.


Zgłoszenie na XV Krajową Konferencję Biegłych Sądowych

Program XV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych


Uchwały i wnioski
Czternasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych


Protokół z posiedzenia komisji konkursowej przyznawania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich dotyczących funkcjonowania biegłych sądowych

Program XIV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Lekarz - biegły w postępowaniu sądowym - przyczyny zastrzeżeń do opinii, czyli co wolno biegłemu

Wystąpienia i problemy zgłoszone na
XIV Krajową Konferencję Biegłych Sądowych
do dnia 30 marca 2016 (wg kolejności zgłoszeń)Zgłoszenie na XIV Krajową Konferencję Biegłych Sądowych


XIV Krajowa Konferencja Biegłych SądowychBiegli nie tacy znowu biegli? Po raporcie NIK [ROZMOWA]

Źli biegli psują Temidę. 2015-11-18. Rzeczpospolita
Biegłego można pozwać za fałszywą opinię w postępowaniu sądowym. 2015-11-03. Dziennik Gazeta Prawna
Lepszy ekspert sądowy musi więcej kosztować. 2015-10-26. Rzeczpospolita
Dyskusja lekarzy sądowych. - czerwiec/lipiec 2015 nr 223
Nierozwiązane problemy. - czerwiec/lipiec 2015 nr 223
Biegły odpowie za błędy. 2015-06-01. Rzeczpospolita
Odpowiedzialność zdyscyplinuje biegłych. 2015-05-26. Dziennik Gazeta Prawna

Ustalenia Trzynastej (XIII) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych.
Uchwały i wnioski.
Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Protokół Komisji Konkursowej.


Trzynasta (XIII) Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych na stronach:
www.czestochowa.pl
www.czestochowa.naszemiasto.pl
www.twoja-czestochowa.pl

Konkurs najlepszych prac magisterskich i doktorskich w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych.    Zgłoszenia 2015:

1. Dariusz Wilk „Fałszerstwa dzieł sztuki”,

-  rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Wójcikiewicza w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
-  recenzenci: prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Piotr Dobosz, Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

2. Edyta Jaśkiewicz „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym”,

-  praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Krzysztofa Knoppka w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
-  recenzent: dr hab. Andrzej Medard Jarocha UAM.

W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
K A R T Ę   Z G Ł O S Z E N I A    na    Konferencję
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
KARTĘ ZGŁOSZENIA do publikacji w wydawnictwie

TRZYNASTA Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych Pismo Urzędu Miasta Częstochowy
Sędziowie o reformie pracy biegłych. 2014-12-24. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
To już nie jest to orzekanie co 30 lat temu. 2014-12-08. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl


Opinia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych dotycząca projektu ustawy o biegłych sądowych.

Biegli, czyli paraliż zamiast usprawnienia. 2014-12-02 Dziennik Gazeta Prawna

Projekt ustawy o biegłych sądowych - 29.10.2014r.

Biegły sądowy pod większym nadzorem. 2014-11-19. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
Biegli będą weryfikowani co 5 lat. 2014-11-19 Dziennik Gazeta Prawna
Specjalista na wagę złota. 2014-11-17. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
Dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych. - listopad 2014 nr 217


Temat biegłych powraca. - listopad 2014 nr 217
Zamiast kopii sąd wysyła akta. 2014-09-09. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
Ograniczanie wydatków na biegłych, 05-09-2014 Dziennik Gazeta Prawna
jaka płaca taka praca
Biegły mało biegły.

DF: I ty możesz zostać biegłym sądowym.
Sędzia znajdzie eksperta za jednym kliknięciem. Rzeczpospolita 20.08.2014r.
Skarb Państwa nie uniesie podwyżki dla biegłych - Dziennik Gazeta Prawna, 02-07-2014r.
   

Laureatki 2014r.
Marta Bany oraz Agata Szreter- laureatki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych 2014.

Biegli sądowi w Częstochowie - publikacja Urzędu Miasta Częstochowy
Biegły nie jest doskonałością. 2014-04-04. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
Biegli sądowi wymagają reform. 2014-03-26. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
jaka płaca taka praca Rząd weźmie biegłych w karby. Puls Biznesu. 24.03.2014r.
Kompetencje biegłych oceni komisja prezesa. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
Lekarz biegły sądowy - luty 2014 nr 210
Świat według biegłych - 2014-02-25

Publikacja dostępna na Dwunastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Dwunasta (XII) Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych 24-25 kwietnia 2014r. w Częstochowie pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

PROGRAM Dwunastej Konferencji Pismo Urzędu Miasta Częstochowy
ZGŁOSZENIE udziału Wzór Zaświadczenia Studium Biegłych Sądowych
Uwaga:
1. Opublikowany program jest ogólnym programem wstępnym, który będzie rozwijany w miarę otrzymywanych zgłoszeń.
2. Wszystkie wystąpienia będą publikowane.
3. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaproszenia listownie tradycyjną pocztą proszone są o kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem.
Rada straszy, że opinie biegłych będą gorsze. Rzeczpospolita. prawo.rp.pl
Opinia sądowa to coś więcej niż praca magisterska. Rzeczpospolita 2 września 2013r. prawo.rp.pl
Niewinni płaca za błedy biegłych i brak przepisow. Rzeczpospolita 11 sierpnia 2013r. prawo.rp.pl
Opinia eksperta za grosze nie może być dobra, Rzeczpospolita 9 sierpnia 2013r. prawo.rp.pl
Prezes sadu zweryfikuje kwalifikacje bieglego Dziennik Gazeta Prawna 8 sierpnia 2013r.
Biegły musi przyswoić reguły procesu, Rzeczpospolita 17 lipca 2013r. prawo.rp.pl
jaka płaca taka praca "Reforma biegłych padła przy kasie. Puls Biznesu. 10.06.2013r.
jaka płaca taka praca

Biegli. Jaka płaca taka praca. - Dziennik Gazeta Prawna dodatek Prawnik 15.05.2013r. Uwaga!!! Długo się otwiera ze względu na rozmiar pliku
Biegli sądowi w Częstochowie - publikacja Urzędu Miasta Częstochowy
Ekspert sam wybierze zasady wynagrodzenia DGP 9 kwietnia 2013r (nr 69)
POLSAT BIZNES TV - Kto ma rację? - 20 marca 2013r.
Stawki honorariów biegłych do urealnienia. (dot. zasad wynagradzania lekarzy) DGP 21 marca 2013r. (nr 57/3447)
Na biegłą nie ma mocnych, Rzeczpospolita 15 marca 2013r. prawo.rp.pl
Biegli czekają na nowe stawki: Wynagrodzenie dla ekspertów za opinie ma wreszczie wzrosnąć - Agata Łukaszewicz, Rzeczpospolita 4 marca 2013r. prawo.rp.pl
Uwagi do projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Spraawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Ustawa o biegłych. Projekt do poprawki. DGP 30.01.2013 nr 21 (3411)
Dokumenty, świadkowie, biegli ("biegły tylko w niektórych sprawach. Wybór i opinia. Wydatki. Zastrzeżenia stron. Przekroczenie uprawnień.") DGP 10.01.2013 nr 7 (3397)

Trzeba przeczytać! - "Biegli sądowi nie będą zwolnieni z VAT. Byłoby to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Ponadto budżetu państwa nie stać na podwyżkę wynagrodzeń za ich usługi." Dziennik Gazeta Prawna 29 listopada 2012r. - odsyłamy na strony wydawcy
Trzeba przeczytać!
Biegli i przebiegli - Polityka nr 47 21.11.2012r. "... biegli nie mają dobrej prasy z powodu czarnej legendy, jaką rozpowszechniają adwokaci, kiedy opinie nie są po ich myśli."

Dlaczego biegłym obniżono wynagrodzenia - Rzeczpospolita 14 listopada 2012r.
Trzeba przeczytać! - "Opinia biegłego więcej znaczy niż opinia naukowa." Dziennik Gazeta Prawna 12 listopada 2012r. - odsyłamy na strony wydawcy
Trzeba przeczytać! - "Sędziowie oddają wyroki w ręce biegłych." Dziennik Gazeta Prawna 7 listopada 2012r. - odsyłamy na strony wydawcy
"Z notatnika reportera sądowego. AS w wymiarze sprawiedliwości. Czyli przypowieść o tym, jak łatwo okpić prokuratorów i sędziów i jak bardzo mają oni to w ..." Gazeta Wyborcza
jaka płaca taka praca Gowin bierze się za biegłych - Puls Biznesu 26-28 października 2012r.

Sądom ma być łatwiej uzyskać uzyskać fachową opinię - Rzeczpospolita 15 października 2012r.
Pismo do Pana Michała Królikowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerswie Sprawiedliwości z dnia 10 września 2012r.
Proces Amber Gold będzie drogi - Rzeczpospolita 9 października 2012r.
Pieniądze dla medyka bez limitu - Rzeczpospolita 24 sierpnia 2012r.
Państwo nie odzyskuje pieniędzy za niesłuszne areszty - Gazeta Prawna, 20 sierpnia 2012r. (nr 160)

Firma lub pracownik mogą kwestonować opinię biegłego - Gazeta Prawna 5 lipca 2012r.
Pismo do Pana Michała Królikowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerswie Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012r.
Powstaje ustawa o biegłych sądowych - Gazeta Prawna 22-24 czerwca 2012r.
Pismo do Pana Michała Królikowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerswie Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2012r. wraz z Uchwałą z Konferencji
Uchwały Dziesiątej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych 19 kwietnia 2012r.
Biegły nie interpretuje przepisów lecz ocenia fakty. - Gazeta Prawna 30.05.2012r.
Biegli nie są tacy biegli. - Gazeta Wyborcza 30.05.2012r.
Biegli odmawiają adwokatom opinii. - Rzeczpospolita 25.05.2012r.
Galeria zdjęć z konferencji.

Studium Biegłych Sądowych nowy termin - 20 października 2012 w Częstochowie (od godz. 1000)
Bezprawna dyskryminacja biegłych - Rzeczpospolita 10.05.2012r.
Biegły z medycyny ma prawo do wyższego wynagrodzenia - Gazeta Prawna 10.05.2012r.
W CZĘSTOCHOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ BIEGLI SĄDOWI - artykuł ze strony Urzędu Miasta Częstochowy
Reportaż Telewizji ORION z 20 kwietnia 2012r.
Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2012r.
Zapłata za pracę biegłego ma być wyższa - Rzeczpospolita (11.04.2012)
Notatki z posiedzenia Zespołu do kontynuacji prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych powołanego przez Ministra Sprawiedliwości:
       Notatka z posiedzenia, które odbyło się 10 maja 2011
       Uwagi do notatki z posiedzenia, które odbyło się 10 maja 2011
       Notatka z posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca 2011
       Notatka z posiedzenia, które odbyło się 9 sierpnia 2011
       Projekt ustawy z dnia 9 września 2011

SGH seminarium - Dyskusja biegłych
Proponowane zasady ustanawiania biegłych sądowych
SGH Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie pt. "PRZECIWDZI​AŁANIE PATOLOGIOM GOSPODARCZ​YM W POSTĘPOWAN​IU SĄDOWYM W POLSCE. ROLA BIEGŁYCH" - film z seminarium 21 października 2011r.

UCHWAŁA BIEGŁYCH SĄDOWYCH uczestniczących w Dziewiątej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Rejestracja biegłych sądowych prowadzona jest w celu przesyłania aktualnych informacji.
Z A R E J E S T R U J      S I Ę

230729626. stat4u Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzających dzisiaj naszą stronę:   383
Licznik odwiedzin:   576530