Dwunasta (XII) Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych 24-25 kwietnia 2014r. w Częstochowie pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

PROGRAM Dwunastej Konferencji Pismo Urzędu Miasta Częstochowy ZGŁOSZENIE udziału Wzór Zaświadczenia Studium Biegłych Sądowych

Uwaga:
1. Opublikowany program jest ogólnym programem wstępnym, który będzie rozwijany w miarę otrzymywanych zgłoszeń.
2. Wszystkie wystąpienia będą publikowane.
3. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaproszenia listownie tradycyjną pocztą proszone są o kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem.

Jedenasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych 25-26 kwietnia 2013r.
pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

•Pismo Urzędu Miasta Częstochowy

Propozycje do programu Jedenastej Konferencji przyjmowane są na adres
biegli@sadowibiegli.pl

Dziesiąta Krajowa Konferencja
19 kwietnia 2012

Studium Biegłych Sądowych
20 kwietnia 2012

•Zaproszenie.
•Program Konferencji.
•Studium Biegłych Sądowych.
•Formularz zgłoszeniowy.
•Dla zainteresowanych.
•Proponowane zasady ustanawiania biegłych sądowych.
•Proponowany sposób ewidencji elektronicznej opinii biegłych przez sąd.
•Wynagrodzenie biegłych sądowych.
•Interpelacja nr 374.
•Opiniowanie patologii gospodarczych przez biegłych sądowych.
•Proponowana zmiana brzmienia zapisu par. 8 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 18 grudni 1975r.
•"Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym w postępowaniu sądowym. Rola biegłych." - seminarium Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (zobacz sprawozdanie filmowe na naszych stronach www.sądowibiegli.pl).
•Kwartalnik "Na wokandzie" - Janusz Kopciński - Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych - praktyczne problemy.
•Kwartalnik "Na wokandzie" - Karol Dałek - Status biegłego - do zmiany.