Witamy na stronie SądowiBiegli.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych jest organizatorem Krajowych Konferencji Biegłych Sądowych oraz Regionalnego Kongresu Nauk Sądowych. Stowarzyszenie prowadzi Studium Biegłych Sądowych.

KonferencjeGalerie Studium Biegłych Sądowych Aktualności Podnoszenie kwalifikacji

Studium Biegłych Sądowych nowy termin - 23 listopada 2013 w Częstochowie (od godz. 1000). Studium obejmuje:

Siedziba Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych,
Częstochowa, ul. Kawia 4/16
tel.34/364-14-25

e-mail: biuro@sre.pl; www.sądowibiegli.pl
Program studium i zaświadczenie
Karta zgłoszenia
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
Z G Ł O S Z E N I E

Studium Biegłych Sądowych w Katowicach. Studium obejmuje:

Siedziba Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych,
Częstochowa, ul. Kawia 4/16
tel.34/364-14-25

e-mail: biuro@sre.pl; www.sądowibiegli.pl
Program studium i zaświadczenie
Karta zgłoszenia
W tym miejscu można pobrać zgłoszenie
Z G Ł O S Z E N I E